Dokumentåtgärder

Budgetgruppen

Enligt artikel 64 i Helsingforsavtalet skall ministerrådet följa rådets rekommendation när det gäller budgetdispositioner inom den angivna finansiella ramen.

Presidiet ansvarar för beredningen av ministerrådets förslag till den samnordiska budgeten. För att hantera beredningen utser presidiet en budgetgrupp var samtliga partigrupper i Nordiska rådet är representerade. De nationella delegationerna kan också ingå i budgetgruppen med representanter om de så önskar.

Budgetgruppen insamlar utskottens och partigruppernas synpunkter och förändringsförslag till budgeten i syfte att utarbeta rådets samlade budgetförslag. Budgetgruppen ansvarar därefter för förhandlingarna med Nordiska ministerrådet om rådets inspel. När enighet om budgeten uppnåtts framlägger budgetgruppen ett utkast till betänkande över ministerrådsförslaget om budget för presidiet.

Budgetgruppen håller i regel sina möten i samband med rådets möten, men speciellt i samband med förhandlingarna om budgeten samlas budgetgruppen också till enskilda möten.


Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Arto Pirttilahti Ledamot Finsk
Høgni Hoydal Ledamot Färöisk
Juho Eerola Ledamot Finsk
Michael Tetzschner Ordförande Norsk
Phia Andersson Ledamot Svensk

Kontakt

Tina Bostrup
Telefon: +45 24 69 94 52
E-post: