Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiskt utskott: Samarbete inom turism bör prioriteras Samarbetet inom turismen i Norden bör fortsatt prioriteras högt av de nordiska regeringarna. Det anser Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-utskott-samarbete-inom-turism-boer-prioriteras http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/temasessionen-2017/pyry-niemi
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Livlig nordisk debatt om USA och Norden Det är extra viktigt att lyfta fram nordiska värderingar i den oroliga tid vi lever i nu. Det var budskapet i flera inlägg då Nordiska rådet... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/livlig-nordisk-debatt-om-usa-och-norden http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/temasessionen-2017/temasession-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Låt fred bli Nordens varumärke Fredsmäkling borde göras till ett nordiskt varumärke och inkluderas som en viktig del av det officiella nordiska samarbetet. Det förslaget... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/laat-fred-bli-nordens-varumaerke http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/temasessionen-2017/britt-lundberg-paa-temasessionen-i-stockholm-4-april-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet presenterar initiativ mot antibiotikaresistens Under Nordiska rådets temasession i Stockholm presenterade parlamentarikerna i Nordiska rådet en vitbok som innehåller tolv konkreta förslag... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-presenterar-initiativ-mot-antibiotikaresistens http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/publikationer/whitepaper-12-initiatives
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Färöarnas roll i det nordiska samarbetet diskuterades Kan de självstyrande områdenas roll inom de nordiska samarbetet utvidgas? Den frågeställningen kom upp i samband med att Färöarnas ansökan... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/faeroearnas-roll-i-det-nordiska-samarbetet-diskuterades http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/flaggor/nordens-hus-paa-ved-stranden

Department


Title

Test text

    /

    Twitter - #nrsession