Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

Erik Almqvist (Replik)

Datum
2010-11-03
Punkt på dagordningen
11. Jämställdhet i Norden
Talman
Erik Almqvist

Jag tror att Martin Kolberg skulle behöva en historielektion om hur det svenska samhället har utvecklats under de senaste 30 åren. Under dessa 30 år har vi haft företrädesvis socialdemokratisk regering i Sverige. Vi har sett en ökad segregation och ett ökat utanförskap i Sverige, social utsatthet, ofta med en etnisk dimension. Det beror på en segregationspolitik som har byggt de här problemen. Den segregationspolitiken har Kolbergs socialdemokratiska kolleger i Sverige stått för, men även den nuvarande borgerliga regeringen. Det är de problemen vi vill åt.

Vi vill ha en jämställdhetspolitik, vilket jag sade från första början här i dag, men vi tror inte att man bygger jämställdhet genom diskriminering, som vi har sett i Sverige. Jag säger inte att det är det som förespråkas av något annat land här i dag, men svensk jämställdhetspolitik har präglats av diskriminering. Man diskriminerar en grupp för att höja en annan, och när denna grupp sedan har höjts ska den diskrimineras för att höja en tredje. Man ställer på så sätt grupper mot varandra. Det är ingen konstruktiv jämställdhetspolitik. Det är ingen jämställdhetspolitik som skapar enighet och känsla av värdegemenskap.