Dokumentåtgärder

Bidrag och utlysningar

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.
Stödordningar och utlysningar sorterade efter ämne
Nordiska stödordningar och utlysningar sorterade efter ämne.
Stödordningar och utlysningar indelade enligt länder som kan söka
Nordiska stödordningar och utlysningar indelade enligt länder som kan söka.
Alla utlysningar och upphandlingar
Här hittar du en lista över samtliga nordiska utlysningar och upphandlingar som är publicerade på webbplatsen oavsett ämnesområde eller tema.
Alla stödordningar
Lista över alla nordiska bidrag som är registrerade på www.norden.org.
Aktuella upphandlingar
Här hittar du aktuella upphandlingar från sekreteriaten.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910