Dokumentåtgärder

Det nordiska samarbetets historia

"Norden i zickzack”, så har någon karaktäriserat de gemensamma nordiska åtgärderna under modern tid. Om vi går 1 000 år tillbaka i tiden, så var variationerna ännu större, mellan perioder av krig och perioder av sammanhållning. Men under 1900- och 2000-talet ser vi hur ett allt mer omfattande samarbete bedrivs mellan länderna.
Före 1952
Både krig och allianser har genom tiderna präglat relationerna i Norden.
1953–1971
Många planer och åtgärder, men fortfarande bara små steg.
1972–1989
Norden mellan nordiskt, europeiskt och globalt samarbete.
Efter 1989
Regional förankring och globala perspektiv i en ny världsordning
Litteratur och länkar
Mer information om det nordiska samarbetets historia.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: