Dokumentåtgärder

Vilka avtal finns på norden.org?

Avtalssidorna vänder sig till medborgare, politiker, beslutsfattare, tjänstemän, mediefolk och andra användare som är intresserade av att veta mer om nordiska överenskommelser och avtal.

Fotograf
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Dessa sidor innehåller avtalstexter för traktater som ingåtts mellan de nordiska länderna. Dessa traktater har i många fall tagits fram inom ramen för Nordiska ministerrådets verksamhet i de enskilda fackministerråden.

Avtalssidorna på norden.org innehåller också beslut såsom exempelvis deklarationer, vilka pekar ut vägen för hur det nordiska samarbetet ska se ut framöver. Det rör sig i huvudsak om multilaterala avtal.

På dessa sidor ligger även en del avtalstexter eller länkar till traktater på andra webbplatser, innehållande viktig information för att förstå ramarna för det nordiska samarbetet. Detta innefattar bland annat EG/EU-traktaterna, EES-avtalet och Schengen-avtalet.

Vidare finns det här länkar till de nordiska ländernas enheter för traktaträtt, för att den intresserade ska kunna fördjupa sig i folkrättsliga förhållanden av betydelse för enskilt land och för det nordiska samarbetet.

Avtalen på norden.org har ett informationssyfte

Avtalen på www.norden.org finns där endast med syfte att informera.

Avtalssidorna vänder sig till medborgare, politiker, beslutsfattare, tjänstemän, mediefolk och andra användare som är intresserade av att veta mer om nordiska överenskommelser och avtal.

Det handlar tydligast om överenskommelser kallade konventioner, avtal och beslut, men det handlar även om deklarationer och dokument som också lägger grunden för framtida samarbete och stakar ut vägen för det nordiska samarbetet.

För information om de enskilda ländernas avtal besök gärna Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges utrikesdepartements enheter för traktaträtt.

FNs arkiv United Nations Treaty Collections är också en användbar resurs för information om internationella avtal, däribland de nordiska.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: