Dokumentåtgärder

Passfrågor, medborgarskap och folkbokföring

Den nordiska passkontrollöverenskommelsen
Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, och Norge om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna av den 12 juli 1957, till vilken Island har anslutit sig den 24 september 1965, och som ändrats genom överenskommelsen av den 27 juli 1979, samt tilläggsöverenskommelsen av den 2 april 1973 och av den 18 september 2000.
Protokoll angående befrielse för nordiska medborgare från att under uppehåll i annat nordiskt land än hemlandet innehava pass och uppehållstillstånd
Protokoll angående befrielse för medborgare i Sverige, Danmark, Finland och Norge från att under uppehåll i annat nordiskt land än hemlandet innehava pass och uppehållstillstånd. Protokollet undertecknades den 22 maj 1954 för Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges vidkommande och trädde i kraft den 1 juli 1954. Island anslöt sig genom noteväxling den 3 november 1955, i kraft den 1 december 1955. Protokollet omfattar även Färöarna från den 1 januari 1966.
Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap
Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap Köpenhamn den 14 januari 2002
Överenskommelse om folkbokföring
Den nya överenskommelsen, och de lagändringar som gjordes i anslutning till den, trädde i kraft den 1 januari 2007. Överenskommelsen ersatte den tidigare nordiska överenskommelsen om folkbokföring från 1989.
Nordiska överenskommelser om pass vid inre gränser i Norden
Med beaktande av att flera nordiska länder nyligen infört tillfälliga gränskontroller, kan du här hitta kortfattad fakta om de nordiska överenskommelser som reglerar innehav av pass och passkontroll.

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-post: