Dokumentåtgärder

Informationskontor i Norden

Norden i Fokus - Sverige
Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm och arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Norden i Fokus ordnar seminarier om dagsaktuella frågor inom politik, näringsliv och kultur.
Norden i Fokus – Norge
Norden i Fokus i Norge ska öka uppmärksamheten och kunskaperna om Norden och det officiella nordiska samarbetet.
Norden i Fokus - Finland
I Finland är Norden i Fokus en del av Nordisk Kulturkontakts verksamhet. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel genom att arrangera seminarier, debattmöten, föreläsningar och utställningar om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Norden i Fokus riktar sig mot tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer. Målet med programmen är att öka kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet.
Norden i Fokus – Danmark
Norden i Fokus i Danmark ska öka uppmärksamheten och kunskaperna om Norden och det officiella nordiska samarbetet.
Hallå Norden (Åland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Danmark)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Finland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Grönland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för privatpersoner i Norden.
Hallå Norden (Island)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Norge)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Sverige)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Norden i Fokus på Island
Norden i Fokus på Island har som mål att öka uppmärksamheten och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet genom seminarier, debattmöten med mera. Norden i Fokus på Island är en del av Nordens hus i Reykjavik (NOREY).
Nordens institut på Åland (NIPÅ)
Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.
Nordens institut på Grönland (NAPA)
Nordens institut på Grönland är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordens institut på Grönland är en synlig aktör på den grönländska och nordiska konst- och kulturscenen och medverkar till att stimulera de nordiska intressena på Grönland. NAPA beviljar bidrag till projekt som stimulerar ett tillgängligt och involverande kulturliv och som sätter fokus på det grönländska kulturarvet. NAPA bidrar till att barn och unga har en central plats i det nordiska samarbetet.
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Nordiska ministerrådets branschkontor i Tartu
Nordiska ministerrådets filialkontor i Tartu har ansvar för gränsregionalt samarbete och för utbildnings- och vetenskapssamarbete. Kontoret bistår bland annat Nordiska ministerrådet med administration af nordisk-baltiska mobilitetsprogram för tjänstemän.
Karta
Red Marker Hallå Norden (Åland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.

Hallå Norden på Ålands telefontider är måndag - fredag 10.00 - 16.00.

60.0996395 19.9432355
Red Marker Hallå Norden (Danmark)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
55.675925 12.573564
Red Marker Hallå Norden (Finland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.

Hallå Nordens telefontjänst i Finland är öppen vardagar klockan 10-14 (finsk tid). Du kan också skicka dina frågor till Hallå Norden på frågeformuläret.

60.16786 24.9322538
Red Marker Hallå Norden (Grönland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för privatpersoner i Norden.

Hallå Norden Grönland har telefontid onsdag till fredag 9-12.

Om du vill ställa frågor till Hallå Norden, rekommenderar vi att du använder vårt frågeformulär.

0.0 0.0
Red Marker Hallå Norden (Island)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.

Informationstjänstens telefonservice är öppen måndag till fredag, klockan 9-15.

64.1434113 -21.9333141
Red Marker Hallå Norden (Norge)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
59.9256596 10.6654185
Red Marker Hallå Norden (Sverige)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
59.3984077296 18.1376037619
Red Marker Norden i Fokus på Island
Norden i Fokus på Island har som mål att öka uppmärksamheten och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet genom seminarier, debattmöten med mera. Norden i Fokus på Island är en del av Nordens hus i Reykjavik (NOREY).
64.1374907 -21.9473469
Red Marker Nordens institut på Åland (NIPÅ)
Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.
0.0 0.0
Red Marker Nordens institut på Grönland (NAPA)
Nordens institut på Grönland är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordens institut på Grönland är en synlig aktör på den grönländska och nordiska konst- och kulturscenen och medverkar till att stimulera de nordiska intressena på Grönland. NAPA beviljar bidrag till projekt som stimulerar ett tillgängligt och involverande kulturliv och som sätter fokus på det grönländska kulturarvet. NAPA bidrar till att barn och unga har en central plats i det nordiska samarbetet.
0.0 0.0
Red Marker Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
54.7917349 9.4312763
Red Marker Nordiska ministerrådets branschkontor i Tartu
Nordiska ministerrådets filialkontor i Tartu har ansvar för gränsregionalt samarbete och för utbildnings- och vetenskapssamarbete. Kontoret bistår bland annat Nordiska ministerrådet med administration af nordisk-baltiska mobilitetsprogram för tjänstemän.

Mobilitetsprogrammer

58.3803323 26.7234692
 
Fullständig karta