Dokumentåtgärder

Artiklar

Forbruksglad nasjon i sårbar natur
Egill Helgason
2011-04-07
Omtrent en fjerdedel av Island var trolig dekket av skog ved landnåm. På kort tid klarte landnåmsmennene å ødelegge skogen. Island er kjent for sin uberørte natur, vidder, ødemark og sandørkener; mye av dette har faktisk blitt til gjennom ødeleggelse av vegetasjonen og erosjon. Islendinger må begynne å tenke på hvordan man omgås naturen.
Samhällsorienterad bankverksamhet – utopi eller verklighet?
Så här två år efter finansmarknadernas kollaps får tre banker Nordiska rådets natur- och miljöpris. Norska Cultura Bank, svenska Ekobanken och danska Merkur Andelskasse får miljöpriset för sin hållbara bankverksamhet. Priset överlämnas den 3 november och det äger nästan symboliskt rum på Island, som är det land som mer än något annat har fått betala priset för bankvärldens brist på hållbarhet. Prisvinnarna argumenterar här för att det är dags att återgå till bankverksamhetens primära uppgift: att skapa värde för samhället, inte enbart för ett fåtal aktieägare – och därmed minimera risken för ännu en kris.
Klimatdebatten inte längre på modet
Markku Heikkilä
2011-11-24
Finlands klimatpolitik har till stor del handlat om en anpassning till Europeiska unionens allmänna klimatlinje. Detsamma gäller mötet i Durban. Finlands stöd till EU:s mål om 30-procentiga utsläppsminskningar är villkorlig på så sätt att alla viktiga industrialiserade länder uppriktigt måste lova att minska sina utsläpp. Den rena teknologins roll betonas. Trots detta är den största förändringen som skett inom klimatdebatten att hela ämnet förs in på något slags sidospår, i bakgrunden inom politiken men bort från synfältet.
En region under isen
Eva Franchell
2011-06-09
I Sverige finns ett begrepp som innebär att man inte mår riktigt bra: Man är ”under isen”. Begreppet beskriver väl situationen i Arktis våren 2011. Som nytt ordförandeland i Arktiska rådet får Sverige ägna sig åt ren krishantering.
Nordic countries are greening their economy more than ever
Helena Spongenberg
2011-04-15
While ‘green economy’ is quickly becoming the catchphrase of governments across the world, the Nordic countries are taking their green economy further than ever.
Nordpolen, Island og EU
Egill Helgason
2011-06-09
Debatten om nordområdene går livlig på Island. Den handler om mulighetene som kan oppstå, farer man står overfor og Islands plass i verden, men nordområdene blir også brukt i dagens politiske konflikter, ofte på en noe forvirrende måte.
Trængsel i ishavet
Thomas Larsen
2011-06-09
Med deltagelse af blandt andre USA’s udenrigsminister Hillary Clinton blev maj måneds topmøde i Arktisk Råd en manifestation af, at spillet om Arktis er blevet international storpolitik. Danmark er med – via Rigsfællesskabet med Grønland – og ruster sig til kampen om forekomsterne af olie og gas højt mod nord.
Rio+20: A Momentum for Resource Economics
Peter Bjerregaard
Growth. Even before the concept is defined, we know what’s on the agenda. It’s not about plant growth, hair growth or growth in quality of life, it’s about economic growth. And the kind that is measured in GDP. However, Rio+20 might mark a paradigm shift in the way we measure growth and wealth.
Politicians can’t save the environment
Peter Bjerregaard
The Rio+20 summit will accentuate the management crisis that characterizes international environmental corporation. Politicians probably won’t agree on anything substantial. Instead, new networks – spearheaded by companies, NGOs and cities – will set the agenda for the future.
Grønland er en nøgleaktør i Arktis
Steen Ulrik Johannessen
2011-06-09
Den globale opvarmning har gjort Arktis til et økonomisk og politisk særdeles hedt område, hvor den smeltende is gør ressourcerne mere tilgængelige. Grønland har allerede taget hul på mulighederne og er begyndt at udnytte dem, men det sker ikke uden massiv kritik fra miljøorganisationer.
Nordisk-baltisk veterinär beredskapsgrupp (NBVCG)
Maria Været Veggeland
Nordisk-baltiska veterinära beredskapsgruppen (NBVCG) är ett NMDD-projekt som startade 2006. Projektets primära mål är att förbättra samarbetet, kommunikationen och utbytet av information och erfarenheter mellan veterinärmyndigheterna i den nordisk-baltiska regionen när det gäller planering av beredskapen och vid kritiska fall av djursjukdomar. Det sekundära målet är att öka kännedomen bland yrkespersoner och intressegrupper i regionen om hot mot djurhälsan och om nya sjukdomar samt att samla och sprida kunskap om olika aspekter av kontrollåtgärder, både i regionen och på internationell nivå.
Ren teknologi och nya kunskaper om naturresurser
Markku Heikkilä
2011-04-07
I Finland ser man i och med tillnyktringen från Nokia-yran med nya ögon på de resurser som ingen globaliseringsvåg kan ta ifrån landet. Finland ska i fortsättningen trygga sin välfärd med hjälp av ren teknologi – bioenergi från skogarna, kunskaper om vatten och mineraler. I dessa söker man en kombination för att kunna förverkliga en hållbar ekonomi och en grön tillväxt.
Dansk satsning på grøn vækst
Thomas Larsen
2011-04-07
De nordiske lande har i årevis satset på, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. I Danmark lægger to nye afgørende rapporter op til total uafhængighed af fossile brændsler og øget satsning på grøn vækst.
Alt norskt er grønt
Aslak Bonde
2011-04-07
Debatten om grønn vekst og bærekraft er preget av begrepsmangfold, uklar statistikk og skiftende perspektiver. Av og til virker det som om alt som er IT-basert eller går på skinner er grønt, og at klima- og miljøskadelig virksomhet i Norge egentlig er bærekraftig, fordi den samme virsomheten hadde vært enda mer miljøskadelig i andre land. Litt vel selvgodt kanskje, men det kan jo være riktig.
Svensk strid om grön tillväxt
Eva Franchell
2011-04-07
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt höll ett bejublat linjetal på partikongressen häromveckan. Han är kul, han har mustasch och i talarstolen bjöd han på en närmast frustande framtidsoptimism.
Nordic energy – more different than similar
2011-02-18
As European Union leaders agreed this month to complete the bloc's internal energy market in 2014 in order to cut dependency on foreign oil and gas, the Nordic countries are facing important political decisions on how to plan for the future of their national energy supplies.
På vej mod en grøn fremtid
Thomas Larsen
2011-02-11
På tværs af partiskel er danske politikere enige om, at der skal satses massivt for at frigøre landet fra forurenende kul, gas og olie. Men transformationen til en grøn energiforsyning bliver en gigantisk udfordring.
The Nordic building sector has great potential to become more energy-efficient
The Nordic countries have great opportunities to develop and commercialise sustainable energy solutions such as biomass-, water-, wind-, and geotechnology, and not the least techniques for energy efficiency. Here the Nordic countries have to expand their co-operation, create better condi¬tions for entrepreneurs and become better at spreading their knowledge around the world.
Uppgivenhet och några bra förslag
Eva Franchell
2011-12-02
Veckorna innan klimatmötet i Durban rasar den svenska debatten om – äldrevård. Riskkapitalbolaget Carema har vanvårdat gamla och senila människor. Bolaget har tjänat stora pengar på de svenska skattebetalarna medan Caremas egen vinst har förts över till skatteparadiset Jersey. En rad reportage i tv, radio och samtliga svenska dagstidningar har dominerat debatten och skakat om regeringen. Kanske är den tidstypisk.
Til verden – via arktis
Aslak Bonde
2011-06-09
Er det én ting norske utenrikspolitikere er opptatt av, så er det å få tilgang til de store aktørene i verdenspolitikken. Tidligere ble fredsmegling brukt som et redskap for å gjøre seg interessant blant annet i USA og EU – nå blir jobbingen med Arktis mer og mer verdifull. Svalbard er blitt Norges mest internasjonaliserte lokalsamfunn, og når Arktisk Råd får sekretariat i Tromsø flytter storpolitikken enda litt nærmere.

Kontakt

Kristian Henriksen
Telefon: +45 33 96 02 00
E-post: