Dokumentåtgärder

Artiklar

Forbruksglad nasjon i sårbar natur
Egill Helgason
2011-04-07
Omtrent en fjerdedel av Island var trolig dekket av skog ved landnåm. På kort tid klarte landnåmsmennene å ødelegge skogen. Island er kjent for sin uberørte natur, vidder, ødemark og sandørkener; mye av dette har faktisk blitt til gjennom ødeleggelse av vegetasjonen og erosjon. Islendinger må begynne å tenke på hvordan man omgås naturen.
Samhällsorienterad bankverksamhet – utopi eller verklighet?
Så här två år efter finansmarknadernas kollaps får tre banker Nordiska rådets natur- och miljöpris. Norska Cultura Bank, svenska Ekobanken och danska Merkur Andelskasse får miljöpriset för sin hållbara bankverksamhet. Priset överlämnas den 3 november och det äger nästan symboliskt rum på Island, som är det land som mer än något annat har fått betala priset för bankvärldens brist på hållbarhet. Prisvinnarna argumenterar här för att det är dags att återgå till bankverksamhetens primära uppgift: att skapa värde för samhället, inte enbart för ett fåtal aktieägare – och därmed minimera risken för ännu en kris.
Nordic countries are greening their economy more than ever
Helena Spongenberg
2011-04-15
While ‘green economy’ is quickly becoming the catchphrase of governments across the world, the Nordic countries are taking their green economy further than ever.
April 2011: Populismen tog över valet i Finland
Markku Heikkilä
2011-04-14
Det är riksdagsval i Finland söndagen den 17 april. Valresultatet väntas bli klart vid midnatt. Det är i stort sett allt man i förväg med säkerhet kan säga om detta val. Frammarschen av det populistiska sannfinländska partiet i takt med krisen i euroländerna har rört till det ordentligt i landets traditionella politiska mönster.
Ren teknologi och nya kunskaper om naturresurser
Markku Heikkilä
2011-04-07
I Finland ser man i och med tillnyktringen från Nokia-yran med nya ögon på de resurser som ingen globaliseringsvåg kan ta ifrån landet. Finland ska i fortsättningen trygga sin välfärd med hjälp av ren teknologi – bioenergi från skogarna, kunskaper om vatten och mineraler. I dessa söker man en kombination för att kunna förverkliga en hållbar ekonomi och en grön tillväxt.
Dansk satsning på grøn vækst
Thomas Larsen
2011-04-07
De nordiske lande har i årevis satset på, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. I Danmark lægger to nye afgørende rapporter op til total uafhængighed af fossile brændsler og øget satsning på grøn vækst.
Alt norskt er grønt
Aslak Bonde
2011-04-07
Debatten om grønn vekst og bærekraft er preget av begrepsmangfold, uklar statistikk og skiftende perspektiver. Av og til virker det som om alt som er IT-basert eller går på skinner er grønt, og at klima- og miljøskadelig virksomhet i Norge egentlig er bærekraftig, fordi den samme virsomheten hadde vært enda mer miljøskadelig i andre land. Litt vel selvgodt kanskje, men det kan jo være riktig.
Svensk strid om grön tillväxt
Eva Franchell
2011-04-07
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt höll ett bejublat linjetal på partikongressen häromveckan. Han är kul, han har mustasch och i talarstolen bjöd han på en närmast frustande framtidsoptimism.
Protester mot höga elpriser
Eva Franchell
2011-02-11
Det var elräkningen i januari som knäckte svenskarna. För många hushåll har elkostnaderna mer än fördubblats och de höga priserna har utlöst en våg av protester. Hundratusentals har skrivit på protestlistor och de svenska medierna rapporterar om människor som drabbats av kostnader på flera tusen kronor mer i månaden.
EU looking north to diversify its energy sources
Valentina Pop - EU Observer
2011-02-11
As tensions are flaring up in EU's southern neighbourhood and the dealings with eastern petro-states are politically embarassing, the 27-strong bloc is looking for inspiration in the Scandinavian energy market and considering a north-south gas corridor.
Norge vil bli Europas batteri
Aslak Bonde
2011-02-11
Regjeringen har ambisjoner om å få flere nye kraftlinjer til kontinentet og Storbritannia slik at Norge kan bli Europas batteri. Når vinden i Danmark og på Doggerbank er god, skal vi importere strøm. Når det er vindstille, skal vi slippe vann ut av våre magasiner og sende strømmen ut av landet. Spørsmålet er om det norske folk synes ideen er like god som Regjeringen. Velgerne liker ikke nye kraftlinjer og sterkt varierende strømpriser.
På vej mod en grøn fremtid
Thomas Larsen
2011-02-11
På tværs af partiskel er danske politikere enige om, at der skal satses massivt for at frigøre landet fra forurenende kul, gas og olie. Men transformationen til en grøn energiforsyning bliver en gigantisk udfordring.
Er det naivt å være åpen?
Aslak Bonde
2011-10-27
Da Jens Stoltenberg forpliktet oss alle til å møte terror med mer åpenhet og demokrati, la han i samme setning til at vi aldri skulle være naive. I månedene som er gått etter 22. juli, er det blitt tydeligere hvor vanskelig det er å veie disse løftene mot hverandre. Det er også blitt overraskende vanskelig å vurdere om det norske samfunnet er blitt mer splittet eller om det er blitt mer samlet etter terrorhandlingene, og om det er blitt lagt grunnlag for mer eller mindre ekstremisme.
Något har förändrats i Finland
Markku Heikkilä
2011-09-26
Det senaste politiska mordet på ministernivå i Finland skedde år 1922. I dag är den den organiserade extremhögern en helt marginell grupp i landet. Extremvänstern har man inte hört något från på länge. Man har inte sett några stora politiska demonstrationer för något eller emot något på ett bra tag. Inga misstankar om terrorism riktad mot Finland har framkommit. Under hösten har emellertid debattens vågor om politiska extremrörelser svallat höga i landet och en ny aggressivitet har uppstått i debattklimatet.
Svenska polisen visar osäkerhet
Eva Franchell
2011-10-27
För att hänga med i den svenska debatten om terrorism och politisk extremism måste man förstå begreppet rondellhund. Det kan verka lättsinnigt i ett så här allvarligt sammanhang, men faktum är att säkerhetspolisens senaste tillslag hade sin utgångspunkt i just en sådan hund.
Den politiske oppløsningens tid
Egill Helgason
2011-10-27
Det har vært mye politisk uro på Island etter finanskollapsen i oktober 2008. Etter at bankene gikk konkurs var det masseprotester i Reykjavik i dagevis. De nådde sitt høydepunkt i januar 2009 i den såkalte kasserollerevolusjonen. Da ble det tent ild i sentrum, kastet steiner på Alltinget og politiet brukte tåregass mot den sinte folkemengden.
Nye trusler
Thomas Larsen
2011-10-27
Yderligtgående islamister er fortsat den største terrortrussel mod Danmark. Men efter tragedien i Norge er der kommet øget fokus på politisk radikalisme – både til højre og venstre.
Bæredygtigt skred i den rigtige retning på Færøerne
Ingolf S. Olsen
2011-04-07
Det er bydende nødvendigt, at den færøske fiskerflåde biver reduceret, hvis man ønsker, at fiskerierhveret i fremtiden skal være biologisk, økonomisk og socialt bæredygtigt. Hidtil har passivitet i selve erhvervet og politisk berøringsangst hindret en sådan reduktion.
Finanskrise fryser dansk økonomi
Thomas Larsen
2008-12-18
For få måneder siden var mangel på arbejdskraft og frygt for økonomisk overophedning det dominerende tema i den politisk-økonomiske debat. Med finanskrisen er alt ændret: Regeringen har måttet gribe ind med hjælpepakker til finanssektoren og må nu stimulere økonomien. Svære år venter.
EU kæmper for at regulere banksektoren
Andrew Willis - EU Observer
2010-04-14
Næsten to år efter de første tegn på en nær forestående kreditklemme dukkede op rundt omkring i verden, er den Europæiske Union nået et godt stykke igennem den reformdagsorden, der skal forhindre en gentagelse af den økonomiske krise, som har udraderet en stor del af den økonomiske fremgang, som regionen har opnået gennem det seneste årti.

Kontakt

Ola Yndeheim
E-post:

Är du intresserad av nordiska nyheter om Ekonomi, näringsliv och arbetsliv?

Prenumerera på våra nordiska nyheter!