Dokumentåtgärder

Christina Gestrin

Politiskt parti: Svenska folkpartiet (sv)
Nationalitet: Finsk
Födelseår: 1967
Twitter: @stinagestrin

Tidigare uppdrag

 Organisation   Funktion   Startdatum   Slutdatum 
Miljö- och naturresursutskottet Ledamot 2007-04-01 2008-01-01
Kontrollkommittén Vice ordförande 2007-04-01 2008-01-01
Nordiska rådets presidium Vice president 2008-01-01 2008-12-31
Nordiska rådets presidium Ledamot 2009-01-01 2011-12-31
Miljö- och naturresursutskottet Ledamot 2012-01-01 2012-12-31
Miljö- och naturresursutskottet Vice ordförande 2013-01-01 2013-12-31
Mittengruppen Ledamot 2007-04-01 2015-06-08
Miljö- och naturresursutskottet Ordförande 2014-01-01 2015-06-08
Finlands delegation Ledamot 2007-04-01 2015-06-08