Dokumentåtgärder

Gunnar Westerholm

Nationalitet: Åländsk
E-post: gw@alandskontoret.se
Telefon: +358 18 253 83
Mobil: +46 (0)70 576 24 10

Nuvarande uppgifter

 Organisation   Funktion   Startdatum 
Nordiska samarbetskommittén (NSK) Ledamot 2006-11-01
Gränshinderrådet Ledamot 2014-01-01

Tidigare uppdrag

 Organisation   Funktion   Startdatum   Slutdatum 
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) Suppleant 2018-04-24 2011-12-31