Dokumentåtgärder

Mike Legarth

Politiskt parti: Det Konservative Folkeparti (KF)
Nationalitet: Dansk
Födelseår: 1960

Nuvarande uppgifter

 Organisation   Funktion   Startdatum 
Välfärdsutskottet Ledamot 2014-01-01
Konservativa gruppen Suppleant

Tidigare uppdrag

 Organisation   Funktion   Startdatum   Slutdatum 
Konservativa gruppen Suppleant 2007-11-01 2011-09-15
Danmarks delegation Suppleant 2007-11-01 2011-09-15
Välfärdsutskottet Ledamot 2011-11-01 2013-08-26
Konservativa gruppen Ledamot 2011-10-07 2013-08-26
Danmarks delegation Ledamot 2011-10-07 2013-08-26