Dokumentåtgärder

Satu Haapanen

Politiskt parti: De Gröna (gröna)
Nationalitet: Finsk
Födelseår: 1969
E-post: satu.haapanen@riksdagen.fi
Hemsida: http://www.satuhaapanen.fi/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Satu-Haapanen-poliitikko/143240759033980

Nuvarande uppgifter

 Organisation   Funktion   Startdatum 
Finlands delegation Ledamot 2011-06-10
Mittengruppen Ledamot 2011-06-10
Medborgar- och konsumentutskottet Vice ordförande 2014-01-01

Tidigare uppdrag

 Organisation   Funktion   Startdatum   Slutdatum 
Medborgar- och konsumentutskottet Ordförande 2011-06-10 2013-12-31