Dokumentåtgärder

Siv Friðleifsdóttir

Politiskt parti: Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Nationalitet: Isländsk
Födelseår: 1962
E-post: siv.fridleifsdottir@gmail.com
Hemsida: http://www.siv.is/

Nuvarande uppgifter

 Organisation   Funktion   Startdatum 
Gränshinderrådet Ledamot 2014-01-01
Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) Ledamot

Tidigare uppdrag

 Organisation   Funktion   Startdatum   Slutdatum 
Miljö- och naturresursministeriet Minister 1999-05-01 2004-09-01
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) Minister 2001-09-01 2004-09-01
Samarbetsministrarna (MR-SAM) Sekreterare för internationella ärenden 1999-05-01 2004-09-01
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) Minister 1999-05-01 2004-09-01
Islands delegation Suppleant 2004-10-01 2006-10-01
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) Ledamot 2006-03-01 2007-05-01
Valkommittén Ledamot 2009-01-01 2010-12-31
Mittengruppen Vice ordförande 2007-06-01 2011-09-20
Mittengruppen Ordförande 2011-10-20 2012-09-27
Valkommittén Ordförande 2011-01-01 2012-09-28
Välfärdsutskottet Ordförande 2007-06-01 2013-04-27
Islands delegation Ledamot 2007-06-01 2013-04-27
Mittengruppen Ledamot 2012-09-27 2013-04-27
Bedömningskommittén för Nordiska rådets natur- och miljöpris Ledamot 2018-07-22 2017-06-01