Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

NordPub FAQ

Her finder du spørgsmål og svar om NordPub.

Q: Hvad er NordPub?

A: NordPub er Nordisk Ministerråds fælles publikationsportal (www.norden.org/nordpub).

Q: Hvem kan deltage i NordPub samarbejdet?

A: Det er de enkelte sektorer i Nordisk Ministerråd, der i sidste ende afgør, hvem der kan deltage, men som udgangspunkt er NordPub for alle aktører under Nordisk Ministerråd.

Q: Er det et krav at publicere Open Access for at deltage i NordPub?

A: I princippet er det, idet Generalsekretæren har vedtaget, at alle publikationer udgivet og finansieret af Nordisk Ministerråd skal udgives Open Access. Men dels er netop det i blandt et definitionsspørgsmål, dels kan der publiceres med en såkaldt embargo-periode, der betyder, at publikationen i første omgang ikke er tilgængelig Open Access, men at den i løbet af en given periode (fx 12 måneder) bliver det. Se i øvrigt Nordisk Ministerråds Open Access policy på www.norden.org/openaccess.

Q: Hvordan kommer vi med i NordPub?

A: Kontakt forlagsleder i Nordisk Ministerråds sekretariat Niels Stern, nist@norden.org. Han vil sørge for oprettelse, mens selve inddateringsarbejdet etc. varetages af den enkelte deltager. Teknisk support varetages af DiVA administration via diva-support@ub.uu.se.

Q: Hvad koster det at deltage i NordPub?

A: Det er gratis at deltage i NordPub, idet Nordisk Ministerråds sekretariat betaler driftsudgifterne.

Q: Hvilke publikationer skal lægges i NordPub?

A: De samme som, I allerede i dag publicerer. Det er den enkelte deltager i NordPub, der ansvarer for sine publikationers kvalitet.

Q: Skal man lægge alle sine publikationer i NordPub eller kan man selv vælge?

A: Man vælger selv, hvilke publikationer, der skal lægges i NordPub.

Q: Hvem skal jeg kontakte, hvis der er noget i NordPub som ikke virker, eller som jeg ikke kan finde ud af?

A: DiVA support på Uppsala universitetsbibliotek: diva-support@ub.uu.se

Q: Hvem skal jeg kontakte, hvis der er noget i NordPub, jeg synes burde ændres (layout, funktionalitet etc.)?

A: Kontakt NMR Publikation: pub@norden.org

Q: Hvilke metadata (oplysninger om publikationen: titel, abstract, emneord, forside etc.) skal lægges i NordPub?

A: Jo flere metadata der lægges ind i NordPub desto bedre indekseres publikationen i søgemaskiner, databaser og andre såkaldte discovery services. For at publikationen skal  blive vist på www.norden.org er der visse minimumskrav til, hvilke metadata der skal inddateres. Listen kan findes her www.norden.org/openaccess/metadata

Q: Hvordan vises publikationerne på www.norden.org?

A: Publikationerne vises på www.norden.org på to måder: 1. Som nyheder på www.norden.org/publikationer og 2. Som relateret indhold emnespecifikke sider afhængigt af de emneord, som er knyttet til publikationen.

Q: Hvordan kan man vise publikationer fra NordPub på eget website?

A: DiVA systemet er baseret på åbne standard og har en række API løsninger knyttet til sig, som man kan anvende til dette formål. Det er f.eks. muligt kun at få vist sine egne publikationer via automatiske udtræk fra NordPub (hvorved man kun behøver inddatere publikationer i NordPub), men det også muligt at få vist alle eller særligt udvalgte publikationer.

Q: Vi publicerer i et åbent arkiv (repository). Kan NordPub ikke selv "høste" publikationerne derfra?

A: Jo, som udgangspunkt. Der skal laves en aftale med DiVAs support om dette, kontakt diva-support@ub.uu.se for nærmere oplysninger.

Q: Kan man knytte en webshop til publikationen?

A: Ja, en webshop kan knyttes til publikationen via et link. På publikationssiden markeres det med et indkøbsikon og teksten: "buy this publication". NMRS har en webshop knyttet til sine publikationer. Et webshop samarbejde kan drøftes med Niels Stern, nist@norden.org.

Q: Hvem er øverste ansvarlige for NordPub?

A: Det er Generalsekretæren, der er øverste ansvarlige for NordPub, og som afholder driftsudgiften via sekretariatets administrationsbudget. Til NordPub er der knyttet et fagligt råd, som træffer beslutninger om udviklingen af NordPub gennem indstillinger til Generalsekretæren.

Q: Hvordan er NordPub repræsenteret i DiVA konsortiet?

A: DiVA konsortiet består af mere end 35 medlemmer (2014), hvor hvert medlem har 1 stemme. Nordisk Ministerråds repræsentant i DiVA er afdelingschefen for Kunskap og Velfærd.

Q: Findes der kurser i anvendelsen af NordPub?

A: Ja, to gange om året afholder DiVA administrationen 1-dags kurser for alle deltagere i DiVA konsortiet. Det er frivilligt og gratis at deltage. Om foråret afholdes kurserne i Uppsala, og om efteråret afholdes de et andet sted (typisk i Sverige).

Q: Mødes NordPub deltagerne?

A: Ja, det er planen at NordPub deltagerne skal mødes 1-2 gange om året med henblik på erfaringsudveksling, workshops etc.

Q: Findes der et Twitter hashtag (#) der samler publikationerne i NordPub?

A: Ja, vi anvender #nordpub.

Sök publikationer

Nya publikationer från Nordiska ministerrådet

Få e-post när det utkommer nya publikationer inom de ämnen som intresserar dig.