Dokumentåtgärder

Nordens språk - med rötter och fötter

Har alla folk i Norden en gång i tiden kunnat förstå varandra utan vidare? Hur och när utvecklades det urnordiska språket till de moderna språken isländska, färöiska, norska, svenska och danska? Och varför räknas finska, samiska och grönländska inte till de nordiska språken fast de är språk i Norden? Svaren kan du få i denna bok.
Köp publikation
Pris: 188 DKK

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, ö-språken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden.

Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Ladda ner publikation (gratis)

2979Kb
Publikationsdatum
2005-08-18
ISBN
92-893-1043-X
Språk
svenska
Antal sidor
128
Publikationsnummer
Nord 2004:008
Ämnesord
Utbildning, Språk

Sök publikationer

Nya publikationer från Nordiska ministerrådet

Få e-post när det utkommer nya publikationer inom de ämnen som intresserar dig.