Dokumentåtgärder

Riktlinjer för publikationer

Riktlinjer för publikationsserierna TemaNord, Nord, ANP och Nordiska arbetspapper.
Inledning
Publikationsverksamheten inom Nordiska ministerrådet (NMR) styrs överordnat av vissa centrala dokument. Dessa är dels NMR:s vision, dels NMR:s kommunikationsstrategi. Därtill styrs Publikationsenheten specifikt av missionen för Nordiska ministerrådets sekretariat (NMRS), i och med att Publikationsenheten är en del av NMRS.
Nyttige links
Samling af links med relevans for publicering.
TemaNord
TemaNord är en publikationsserie för resultaten av det ofta forskningsbaserade arbete som arbetsgrupper eller projekt inom ramen för NMR startar.
Nord
Serien Nord innehåller årsböcker, debattböcker och andra separat bokutgivningar.
ANP
ANP - Andra nordiska publikationer - kännetecknas av att de är politiskt kommunicerande publikationer som exempelvis politiska program, ramprogram, handlingsplaner, årsberättelser, budgetar, allmänna broschyrer och andra typer av informationsmaterial.
Nordiska arbetspapper
Nordiska arbetspapper omfattar typiskt dokument (working papers) av projektintern eller preliminär karaktär som därför inte lämpar sig för egentlig publicering.
Designmanual och logotyp
I designmanualen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet finns logotyper och riktlinjer för organisationernas visuella identitet.
Tegnsætningsregler
Publikationsenheden følger disse tegnsætningsregler.
Punctuation rules – English version
Publications Department uses these punctuation rules.
Copyright
Nordisk Ministerråd har fuld copyright til alle sine publikationer. Fra og med 31. marts 2017 vil alle TemaNord og Nord publikationer blive udgivet under Creative Commons licens: CC BY 4.0 International.

Kontakt

Magdalena Lindberg

Sök publikationer

Nya publikationer från Nordiska ministerrådet

Få e-post när det utkommer nya publikationer inom de ämnen som intresserar dig.