Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Fortsatt nordiskt stöd till medieutveckling för de ryskspråkiga i Baltikum Största delen av den ryskspråkiga befolkningen i Estland, Lettland och Litauen är helt beroende av nyheter och aktualiteter från de statligt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/fortsatt-nordiskt-stoed-till-medieutveckling-foer-de-ryskspraakiga-i-baltikum-1 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/oevriga/raadhuset-i-paernu-estland
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Hur mäts kostnaden för flyktingintegration? Också under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/hur-maets-kostnaden-foer-flyktingintegration http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/indbyggere-paa-noerrebro
Det nordiska samarbetet om jämställdhet http://www.norden.org/sv/tema/det-nordiska-samarbetet-om-jaemstaelldhet Viktiga framsteg vid CSW – men Norden siktade högre FN:s medlemsstater ska arbeta för att få bort löneskillnaderna mellan kvinnor män och för att omfördela det obetalda hushållsarbetet.... http://www.norden.org/sv/tema/det-nordiska-samarbetet-om-jaemstaelldhet/viktiga-framsteg-vid-csw-2013-men-norden-siktade-hoegre http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/jaemstaelldhet/nordisk-event-ved-csw61
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter 12 nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2017 Ett av dessa 12 verk får Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris när det utdelas i Helsingfors den 1 november 2017. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/12-nominerade-till-nordiska-raadets-barn-och-ungdomslitteraturpris-2017 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/barn-och-ungdomslitteraturpriset/barn-och-ungdomslitteraturpriset-2017/stor-banner-med-de-nominerade-till-nordiska-raadets-barn-och-ungdomslitteraturpris-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter 20 gränshinder har fått hög prioritet Rätten till färdtjänst gäller inte i hela Norden, något som begränsar den fria rörligheten för funktionshindrade. Länderna har också... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/20-graenshinder-har-faatt-hoeg-prioritet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/oevriga/graenshinderraadet-arbejder

Department


Title

Test text

    /