Big Picture Midnight Pink
Norden i Fokus - Sverige http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/norden-i-fokus/norden-i-fokus-sverige Nordens dag i Almedalen - ta del av allt som hände Nordens dag i Almedalen är över för denna gång. Vi har samlat länkar för dig som vill friska upp minnet och du som inte var där. Ta del... http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/norden-i-fokus/norden-i-fokus-sverige/nordens-dag-i-almedalen-ta-del-av-allt-som-haende-1 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/almedalen/energidebatt-med-kommentar-almedalen
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter ”Offra lite av den nationella energipolitiken!” Norden riskerar att förlora sin position som föregångare på energiområdet om inte regeringarna överger sin snävt nationella politik. Tidigare... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/201doffra-lite-av-den-nationella-energipolitiken-201d http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/samarbetsministrar/danmark/tidigare-samarbetsministrar/connie-hedegaard/connie-hedegaard-1099
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Föreslår gemensamt nordiskt e-ID Nordiska rådets utskott för välfärd går i dag in för gemensamt e-ID i Norden. — E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/foereslaar-gemensamt-nordiskt-e-id http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/bilder-fraan-sessionen-2015/mf151028-mfdx7547.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Matsvinnet i Norden ska halveras till 2030 I Norden slängs mer än 3,5 miljoner ton mat per år och en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Det är en ohållbar... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/matsvinnet-i-norden-ska-halveras-till-2030 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/ministrar/jordbruks-och-matministrar-i-aalesund-juni-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet: Bygg ut nätet av energistationer för nollutsläppsbilism Bygg ut nätet av energistationerna för laddning och tankning av nollutsläppsfordon längs huvudvägarna som förbinder de nordiska länderna.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-bygg-ut-naetet-av-energistationer-foer-nollutslaeppsbilism http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/haallbarhetsutskottet-i-helsingborg-2017

Department


Title

Test text

    /