Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Är livsmedel nyckeln till att uppnå målen i Agenda 2030? Nordiskt matpolicylabb och den svenska regeringen är medarrangörer för ett sidoevenemang på FN:s politiska högnivåforum i New York där... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/aer-livsmedel-nyckeln-till-att-uppnaa-maalen-i-agenda-2030 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/dinner-hlpf-2018
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ungdomen-kan-foeraendra-vaara-konsumtionsmoenster-2013-om-de-faar-chansen http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/henrietta-flodell_hlpf2018
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Invaderande ostron kan bli ny kustnäring Har din bästa badklippa ockuperats av tusentals vassa Stillahavsostron? Då är du inte ensam. Numera har det ovälkomna havsdjuret spritt sig... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/invaderande-ostron-kan-bli-ny-kustnaering http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/richimage.2018-07-08.1131842116
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska grepp på hållbar konsumtion och produktion i New York Hur har Norden använt sina utmaningar inom hållbar konsumtion och produktion till att utveckla policylösningar som stöder de globala hållbarhetsmålen?... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-grepp-paa-haallbar-konsumtion-och-produktion-i-new-york http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-ungdomsdelegater-med-paa-hlpf-2018-i-new-york
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter De nordiska länderna bör utveckla ett gemensamt likalönscertifikat Nordiska rådets välfärdsutskott rekommenderar att regeringarna i de nordiska länderna i samarbete med arbetsmarknadens parter inför ett... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/de-nordiska-laenderna-boer-utveckla-ett-gemensamt-likaloenscertifikat http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nr_velfaerdsraadet

Department


Title

Test text

    /