Dokumentåtgärder

Ansök om stöd

Nordiskt Atlantsamarbete (NORA) Projektbidrag
NORA beviljar bidrag till samarbetsprojekt som inbegriper partners från minst två av de fyra NORA-länderna (Grönland, Island, Färöarna och Kustnorge). Projektfinansiering kan ansökas av bl.a. företag, myndigheter och privatpersoner. Man kan ansöka om finansiering för specifika projekt, för att skapa ett nätverk eller för ett förprojekt till ett kommande större projekt.
Västnordenfonden: lån till investeringar
Västnordenfonden lånar pengar till investeringar i företag på Färöarna och på Grönland, samt till isländska företag förutsatt att det är fråga om samarbetsprojekt mellan ett isländskt och antingen ett färöiskt eller ett grönländskt företag.
Nordiska projektexportfonden: Finansiering av nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig utanför EU och EFTA
Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier med sikte på att etablera sig i ett land utanför EU och EFTA. Nopef beviljar villkorade lån som kan konverteras till stöd efter att förstudierna har avslutats. Företagen som ansöker bör vara profilerade inom minst ett av Nopefs fokusområden: grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi, nordisk spetskompetens och innovation, hälsa och välfärd.
Arktiska samarbetsprogrammet: Finansiering
Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram har en årlig budget på cirka 10 miljoner danska kronor. Man kan ansöka om medel från det arktiska samarbetsprogrammet för att genomföra projekt i Arktis.

Kontakt

Tómas Orri Ragnarsson
Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: