Dokumentåtgärder

Samarbetsprogrammet

Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2018-2021

Målet med Nordiskt Partnerskap för Arktis, det nya arktiska samarbetsprogrammet, är att skapa en hållbar och konstruktiv utveckling av de arktiska områdena och den arktiska befolkningen. Detta genom att fokusera på fem dimensioner:  

  • Planet (planeten)
  • Peoples (befolkningen)
  • Prosperity (tillväxt och välstånd)
  • Peace (fred) och
  • Partnerships (partnerskap)

Läs mera om programmet här:

Det Arktiska samarbetsprogrammet 2018-2021

Kontakt

Tómas Orri Ragnarsson
Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: