Dokumentåtgärder

Publikationer

Nordiska ministerrådet har publicerat en stor mängd rapporter och material som berör barn- och ungdomsområdet. Här finns en del av de nyaste samlade.

Monitoring food marketing to children

A joint Nordic monitoring protocol for marketing of foods and beverages high in fat, salt and sugar (HFSS) towards children and young people

Publikationsår:
2018

Arctic Business Analysis: PPPs and Business Cooperation

Publikationsår:
2018
Publikationsnummer
2018:707

Arctic Business Analysis: Bioeconomy

Publikationsår:
2018
Publikationsnummer
2018:706

Arctic Business Analysis: Entrepreneurship and Innovation

Publikationsår:
2018
Publikationsnummer
2018:705

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sveriges ordförandeskap 2018

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:754

Nordisk Statistik 2017

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:747

Nordic Statistics 2017

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:748

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Publikationsår:
2017

An inclusive, innovative and secure Nordic region

The Swedish Presidency 2018

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:755

Program för kultur

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:790

Youth, democracy, and democratic exclusion in the Nordic countries

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:794

Nordic Solutions to Global Challenges

An initiative by the Nordic prime ministers

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:429

Strategy for Nordic Cultural Co-operation 2013–2020

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:417

Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:414

Pedagogy in ECEC

Nordic Challenges and Solutions

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:729

Nordisk statistik 2016

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:759

Barn och unga i Norden

- en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:737

Risk of Air Pollution in Relation to Cancer in the Nordic Countries

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:533

Har du rätt glasögon på dig?

Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:722

Kontakt

Anna Rosenberg
Telefon: +4529692941