Dokumentåtgärder

Publikationer


Gränshinderrådets årsrapport 2016

Underlag för gränshinderrådets arbete under 2017

Publikationsår:
2017
Publikationsnummer
2017:705

ID‐ og grænsekontroller i Norden

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:554

Exports of Nordic Used Textiles

Fate, benefits and impacts

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:558

Gränshinderrådets årsrapport 2015

med kommentarer från de nordiska regeringarna

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2015:797

Fate and Impact of Used Textiles Exports

Phase One Report

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:905

Vatten, natur och människor

Program för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:772

Water, nature and people

Programme for the Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2016

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:774

Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model

The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:541

Joint Degrees and the Nordic Countries

Nordic Master Programme – Legal and administrative obstacles

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:528

Higher Education in the Nordic Countries

Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher education

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:526

Gränshinderrådets årsrapport 2014

med kommentarer från de nordiska regeringarna

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:703

Femtiosex nordiska kombinationer

Strategi & handlingsplan för nordisk mobilitet 2014-2017

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:707

Fimmtíu og sex norrænar möguleikar

Stefnumörkun og framkvæmdaáætlun um frjálsa för á Norðurlöndum 2014–2017

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:709

Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Strategi for social- og sundhedsområdet 2013 og frem

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2013:750

Sektorprogram Arbetsliv

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:725

Viisikymmentäkuusi pohjoismaista yhdistelmää

Pohjoismaiden liikkuvuuden strategia ja toimintasuunnitelma 2014–2017

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:708

Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies

A comparative analysis of reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium and Italy

Publikationsår:
2013
Publikationsnummer
2012:556

Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system

Publikationsår:
2013
Publikationsnummer
2013:532

Common challenges and Nordic synergies

Programme for the Nordic Council of Ministers’ co-operation on working life 2013–2016

Publikationsår:
2013
Publikationsnummer
2013:713