Dokumentåtgärder

Ansök om stöd

Ansökning om finansiering av projekt om integration
Det är nu möjligt att söka finansiering för projekt om integration från Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare.

Kontakt

Andrè H. Jamholt
Catrine Bangum
Telefon: 60394235