Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Clearingsentral

Nordisk ministerråds sekretariat har etablert en såkalt clearingsentral, som skal fungere som idébank og samtidig lette koordineringen mellom statlige myndigheter, kommuner, frivillige organisasjoner og departementer. Ansvaret for å opprette clearingsentralen ligger hos to av Nordisk ministerråds institusjoner. Nordens velferdssenter har hovedansvaret og arbeider tett sammen med Nordregio om oppgaven.

Økt kunnskapsgrunnlag

I den første fasen av samarbeidsprogrammet skal det utføres en omfattende kartlegging av den eksisterende kunnskapen og forskningen på integrering, og på lengre sikt skal det også iverksettes et omfattende nordisk forskningsprogram på temaet.Nordforsk er allerede i gang med å skaffe seg et overblikk over eksisterende kunnskap og forskning på integrering.

Organisering

Samarbeidsprogrammet er et tverrsektorielt samarbeidsprogram hvor alle sektorene i Nordisk ministerråd bidrar med initiativ og aktiviteter.

Flere av de nordiske institusjonene under Nordisk ministerråd er også involvert i arbeidet med samarbeidsprogrammet. Det gjelder blant annet Nordens velferdssenter, Nordregio, Nordforsk og Kultur Kontakt Nord.

Samarbeidsprogrammet er forankret i Nordisk ministerråds sekretariat i avdelingen for kunnskap og velferd.

Kontakt

Andrè H. Jamholt
Catrine Bangum
Telefon: 60394235