Dokumentåtgärder

Publikationer


ID‐ og grænsekontroller i Norden

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2016:554

Nordregio News 3 2016

Migration and integration

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
3:2016

Gränshinderrådets årsrapport 2015

med kommentarer från de nordiska regeringarna

Publikationsår:
2016
Publikationsnummer
2015:797

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:534

Nordic Gender Equality in Figures 2015

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:733

Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model

The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:541

Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden

Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2014:757

Together for Gender Equality– a stronger Nordic Region

Nordic co-operation programme on gender equality 2015–2018

Publikationsår:
2015

Gränshinderrådets årsrapport 2014

med kommentarer från de nordiska regeringarna

Publikationsår:
2015
Publikationsnummer
2015:703

The Nordic model – challenged but capable of reform

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:531

Behöver den nordiska modellen förändras?

- Huvuddragen från forskningsrapporten The Nordic model- challenged but capable of reform

Publikationsår:
2014
Publikationsnummer
2014:734

Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

Patterns of migration, working conditions and recruitment practices

Publikationsår:
2013
Publikationsnummer
2013:570

Unga arbetstagares arbetsmiljö i de nordiska länderna

Publikationsår:
2013
Publikationsnummer
2013:568

Analys Norden 2011 ENG

Publikationsår:
2011
Publikationsnummer
2011:729

Analys Norden 2011 SK

Publikationsår:
2011
Publikationsnummer
2011:728

Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region

Publikationsår:
2011
Publikationsnummer
2011:510

Norden i tal 2010

Publikationsår:
2010
Publikationsnummer
2010:771

Pohjola numeroina 2010

Publikationsår:
2010
Publikationsnummer
2010:772

The Nordic Countries in Figures 2010

Publikationsår:
2010
Publikationsnummer
2010:773

Nordic Statistical Yearbook 2010

Nordisk statistisk årsbok 2010

Publikationsår:
2010
Publikationsnummer
2010:001

Kontakt

Andrè H. Jamholt
Catrine Bangum
Telefon: 60394235