Dokumentåtgärder

En varierad men stark ekonomi

De nordiska länderna ligger generellt sett klart över EU-genomsnittet när det gäller ekonomisk utveckling, trots effekterna av den ekonomiska krisen. Från ett makroregionalt perspektiv utgör Norden en mycket enhetlig region, men det finns stora och ekonomiskt betydelsefulla skillnader på regional nivå.

Fotograf
Christian Deknock, Unsplash

Många glesbygder och inlandskommuner halkar allt längre efter de viktigaste storstadsområdena. Trots detta rankas de norra delarna av Danmark, Finland och Sverige mycket högt i det europeiska indexet för social utveckling, som har ett bredare fokus.

När det gäller innovation rankas de nordiska länderna också högt och andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva sektorer ligger långt över genomsnittet för EU28. De nordiska länderna har haft en stark ställning inom gröna lösningar, men många europeiska konkurrenter börjar nu komma ikapp.

Norden fortsätter också att locka utländska investeringar och står för 7 procent av Europas totala utländska direktinvesteringar, trots att de nordiska länderna har mindre än 4 procent av den europeiska befolkningen.

Totalt sett går den nordiska ekonomin bra, och trots de olika utmaningarna som hänger samman med pågående globala marknadsförändringar har Nordens återhämtning efter den ekonomiska krisen varit imponerande.

Ladda ner sektionen om ekonomi:

Kontaktperson

Linus Rispling, linus.rispling@nordregio.se