NORDISK TIDSRESA. Nordisk statistik fyller 50 år 2012. Det firar vi genom att sätta fokus på livet i Norden från 1962 och fram till idag. Vad har hänt de senaste 50 åren?

 • Färre är gifta och barnen föds senare och senare.
 • Spädbarnsdödligheten har sjunkit markant. I gengäld görs det betydligt fler aborter.
 • Vi dör mycket oftare av cancer. Men vi lever mycket längre.
 • Vi flyttar inte längre runt så mycket inom Nordens gränser.
 • Vi dricker dubbelt så mycket alkohol och äter mer kött.
 • Vi lägger större delen av våra pengar på bostaden.
 • Antalet studerande på universiteten i Norden har mer än femdubblats, och det är numera flest kvinnor som studerar.
 • Vi är i stort sett alla anställda inom serviceyrken. Endast ett litet fåtal arbetar inom de traditionella produktionsyrkena.
 • Både skatterna och de offentliga utgifterna har ökat markant.
 • Antalet bilar har nästan femdubblats
 • Se statistiken bakom