Hur ska den nordiska modellen vidareutvecklas och förnyas? Programmet Hållbar nordisk välfärd handlar om att hitta nya och innovativa lösningar i Norden. Lösningar som ska bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete och hälsa för Nordens 25 miljoner invånare.

Programmet Hållbar nordisk välfärd, som gäller för perioden 2013-2015, initierar både samarbete i konkreta insatser samt nordiska plattformer för dialog och kunskapsutbyte.

Hållbar nordisk välfärd realiseras genom konkreta insatser och aktiviteter inom tre insatsområden.

Twitter - #nordicwelfare