Programmet Hållbar nordisk välfärd, som gäller för perioden 2013-2015, initierar både samarbete i konkreta insatser samt nordiska plattformer för dialog och kunskapsutbyte.

Hållbar nordisk välfärd realiseras genom konkreta insatser och aktiviteter inom tre insatsområden.

Twitter - #nordicwelfare