Dokumentåtgärder

Framtidens nordiska hälsosamarbete

Hälsan i Norden är god. Den genomsnittliga livslängden i regionen är över 80 år, och en stadigt ökande del av livslängden ser dessutom ut att utgöras av friska år.

Fotograf
Christiaan Dirksen

Intresset för ett utökat nordiskt samarbete inom hälso- och omsorgssektorn har visat sig vara stort. Spädbarnsdödligheten i de nordiska länderna är bland de lägsta i världen; samtliga fem länder är med bland de 20 och fyra bland de 5–6 länderna med den lägsta spädbarnsdödligheten.

En central fråga är givetvis vilka hälso- och omsorgsfrågor som kan hanteras bättre genom ett nordiskt samarbete.
Det måste också göras en bedömning av vilka frågor som bättre kan hanteras på europeisk nivå.

Den tidigare svenska ministern Bo Könberg har skrivit en oberoende rapport om hur det nordiska samarbetet inom hälsoområdet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren.

Efter att rapporten lades fram för ministerrådet 2014 har de nordiska hälso- och socialministrarna upprepade gånger diskuterat och beslutat att genomföra initiativ som är kopplade till förslagen i rapporten. 

Se aktuell status via denna länk: Den nordiska hälsosamarbetet


Läs mer

Rapport: Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Uttalande från de nordiska hälso- och socialministrarna om det framtida hälsosamarbetet i Norden


Kontakt

Astrid Utterström
Telefon: +45 29 69 29 89
E-post: