Dokumentåtgärder

Nordic Master Programme

Med Nordic Master Programme får studenterna kunskap och upplevelser från upp till tre nordiska länder i en och samma engelskspråkiga masterexamen. Det är kompetens som de enskilda länderna inte kan skapa själva.

Posering
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Mobilitet och kvalitet är ledstjärnorna för Nordic Master Programme. Förutom att det är ett masterprogram av hög standard skapar det ett gemensamt nordiskt utbildningsområde och främjar samtidigt kunskapens fria rörlighet mellan länderna.

Det samnordiska masterprogrammet ger de studerande möjlighet att bo och studera i minst två nordiska länder under de två år som programmet pågår.


Ett spektrum av möjligheter

Gemensamt för Nordic Master-programmen är att de är på engelska och omfattar minst 120 ECTS. I övrigt varierar de stort. De hittills 25 samnordiska masterexamina har haft en spridning mellan en rad olika ämnesområden, från marin- och ingenjörsstudier till studier inom glasblåsning och kulturellt ledarskap.


Nöjda studenter

Enkäter och intervjuer visar att Nordic Master-studenterna är mycket nöjda med programmet. I studentundersökningen från 2012 säger 93 procent av studenterna att de skulle rekommendera programmet till andra. Själva mobiliteten i programmet är särskilt uppskattat av studenterna, och hela 70 procent säger att det är det som i hög grad har lockat dem att ta en Nordic Master.

Programmen har visat sig vara attraktiva för både nordiska och internationella studenter. För närvarande kommer omkring 40 procent av studenterna från Norden, medan 20 procent är från övriga Europa och 40 procent kommer från länder utanför Europa. 


Hur skapar man en ny Nordic Master?

Minst tre nordiska universitet och/eller högskolor kan gemensamt ansöka om medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådet till att starta ett Nordic Master-program. Varje program ska ha ett universitet i rollen som koordinator. Minst två andra universitet ska fungera som samarbetspartner.

Nordic Master administreras av Utbildningsstyrelsen i Finland.

Det pågår en ansökningsomgång för Nordic Master och sista ansökningsdag är 29 september 2017.

Läs mer om masterprogrammet på nordicmaster.org.


Kontakt

Kai Koivumäki
Telefon: +45 21 71 71 24
E-post: