Dokumentåtgärder

Undervisningsmaterial om Norden

Länksamlingar till material som har att göra med Norden och nordiska språk.
Föreningarna Nordens skolverksamhet
En viktig del av föreningarna Nordens verksamhet är att informera och stöda lärare som undervisar om Norden och nordiska språk. Föreningarna erbjuder även möjlighet för skolor att gå med i föreningen Norden.
Undervisningsmaterial om de nordiska språken
Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt från vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad.
Undervisningsmaterial om Nordens historia
Vill du veta mer om de nordiska språkens historia? Eller slå upp information om en nordisk historisk person? Nedan följer resurser om Nordens historia.
Undervisningsmaterial om nordisk kultur och litteratur
Kulturen i Norden lever och frodas. Här följer länkar till bland annat nordiskt kvinnolitteraturkanon, nordiska barnböcker och musik på nordiska språk.
Undervisningsmaterial om klimat och miljö
Länksamling med material som handlar om klimat och miljö. Gör ett rollspel om klimattoppmötet i Durban i klassen eller visa en video om Nordiska ministerrådets energi och transportprogram.
Undervisningsmaterial med fakta om Norden
Här finns länkar till material om Norden som riktar sig till både äldre och yngre elever.

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910