Handlinger tilknyttet webside

New Nordic Landscapes åbner ved EXPO 2010 i Shanghai

Gallaåbning af den nordiske udstilling New Nordic Landscapes. Udstillingen vil være at finde på Nordic Lighthouse under EXPO 2010 i Shanghai fra 1. juni til 15. august.

28.05.2010

Biodiversitet i en urban kontekst, interaktion mellem infrastruktur og landskab, byudviklingsprocesser, et nærmere blik på Islands udnyttelse af geotermisk energi og anvendelse af restprodukter fra den norske olieindustri.

Via projekter fra de nordiske lande viser EXPO-udstillingen New Nordic Landscapes at landskabsarkitektur handler om så meget andet end blot at få omgivelserne til at se smukke ud. Landskabsarkitektur kan levere bæredygtige løsninger, fremme sundheden og skabe bedre levevilkår for mennesker i både byerne og på landet.

Udstillingen er tæt knyttet til titlen på EXPO 2010 i Shanghai, "Better Cities, Better Life" og præsenterer sanselige oplevelser af landskab og design og skaber opmærksomhed om vigtigheden af at finde nye alternative metoder til planlægning. Strategier som lægger vægt på omtanke i brugen af naturlige ressourcer og kombinerer den nyeste teknologi og global know-how med hensyntagen til lokale forhold, kultur og identitet.

Et tæt forhold til naturen og en søgen efter balance mellem udnyttelsen, udviklingen og beskyttelsen af naturlige ressourcer og landskaber har traditionelt været vigtige faktorer i den nordiske kulturhistorie. Disse betragtninger er blevet endnu vigtigere i lyset af de nuværende miljømæssige udfordringer. Derfor fokuserer de nordiske kulturministre på landskabsarkitektur som et middel til bæredygtig byudvikling, sensitiv og effektiv arealudnyttelse og promovering af nordiske kompetencer under EXPO 2010 i Shanghai.

– De nordiske lande er frontløbere når det gælder bæredygtig byudvikling og effektiv arealudnyttelse. De kreative og innovative nordiske styrker trives især inden for områderne design, arkitektur og landskabsplanlægning. Udstillingen "New Nordic Landscapes" er et fremragende eksempel på dette, og jeg er sikker på at den vil være inspirerende for de mange tusind besøgende ved World EXPO i Shanghai, sagde den danske kulturminister og formand for Nordisk Ministerråds kulturelle samarbejde, Per Stig Møller.

New Nordic Landscapes er iværksat og finansieret af Nordisk Ministerråd som en del af de nordiske kulturministres overordnede globaliseringsstrategi. Med denne strategi har ministrene sat gang i adskillige initiativer med fokus på kreative industrier og profilering af nordisk kultur gennem litteratur, film og landskabsarkitektur.

Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Norsk Form – en fond for design og arkitektur i Norge, Nordens Hus i Reykjavik, Arkitekturmuseet i Sverige og Finlands Arkitekturmuseum.

Yderligere information:
Kurator ved Dansk Arkitektur Center, Kjersti Wikstrøm
kw@dac.dk / +45 22167125