Nordisk Råds fællesmøder

06.09.21 | Begivenheder
Nordisk Råds fællesmøder. Møderne er digitale.
Den 6 september sammanträder Nordiska fem partigrupper. Det arrangeras också ett gemensamt möte för hela Nordiska rådet under rubriken "Psykisk ohälsa bland unga i Norden – effekterna av pandemin".
Den 7 september sammanträder Nordiska rådets presidium, de fyra utskotten, valkommittén och kontrollkommittén.

Information

Dato
06 - 07.09.2021
Type
Nordisk Råds møde