Indhold

04.03.20 | Nyhed

Nordens unge: Her svigter ligestillingspolitikken

Hvad kræves der, for at Norden kommer i mål som verdens første ligestillede region? Jo, at de unge kan være med til at sætte den politiske dagsorden. Den proces begynder i dag med kampagnen #GenerationEqualityNordic

28.01.20 | Nyhed

Nordisk nul-vision for selvmord

Sundhedsmæssige og sociale udfordringer hos udsatte borgere i Norden kan i yderste konsekvens føre til selvmord. Det vil Nordisk Råds velfærdsudvalg ændre på og fremsætter nu en nordisk nulvision for selvmord.

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...