Medlemsforslag om opfyldelsen af internationale klimamålsætninger

09.02.16 | Sag

Dokumentation

Beslutning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning