Redegørelse om Nordisk Ministerråds arbejde mod antibiotikaresistens (Dokument 4/2019)