Rigsrevisions beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2014 (C 3/kk)

02.09.15 | Sag

Information

Sagsnummer
C 3/kk
Status
Forslag under behandling
Forslagsdato

Dokumentation

Betænkning
There is no content for this status.
There is no content for this status.