Fundur fólksins 2022: I trit med naturen – fordelene ved naturbaserede løsninger i bymiljøer

17.09.22 | Begivenheder
alt=""
Photographer
Mads Jensen / Ritzau Scanpix
Hvordan kan vi skabe bymiljøer, der fungerer i samspil med naturen i stedet for at modarbejde den? Seminaret byder på to forelæsninger om blågrønne løsninger i bymiljøer efterfulgt af en paneldebat med repræsentanter fra Reykjavik kommune, sundhedssektoren og en selvinitieret, lokal ngo.

Information

Dates
17.09.2022
Time
13:00 - 13:40
Location

Fundur fólksins
The Nordic house
Reykjavik
Island

Type
Debatmøde

How can we create urban spaces that work with nature instead of against it? The seminar provides two talks on blue-green solutions in urban settings, followed by a panel discussions with representatives from Reykjavík municipality, the health sector, and a self-initiated local NGO.

 

Bemærk: Alle tidspunkter er angivet i lokal tid, GMT

Der har efterhånden indfundet sig en anerkendelse af, at naturbaserede løsninger er nøglen til at styrke resiliensen gennem afbødning af og tilpasning til de stadig større klimaforandringer. Bymiljøer og infrastrukturer er følsomme over for ekstreme vejrforhold såsom oversvømmelser og storme.

Samtidig har bymiljøer ofte en negativ indvirkning på miljøet og forårsager fænomener såsom urban varmeøeffekt, forurening og tab af biodiversitet. Hvordan kan vi mindske disse negative indvirkninger og skabe bymiljøer, der fungerer i samspil med naturen i stedet for at modarbejde den? 

Seminaret byder på to forelæsninger om blågrønne løsninger i bymiljøer efterfulgt af en paneldebat med repræsentanter fra Reykjavik kommune, sundhedssektoren og en selvinitieret, lokal ngo.

Seminaret afholdes i samarbejde med institut for bæredygtighedsstudier på Islands Universitet og er en del af eventserien In Line With Nature: Nature-based solutions and their effects in a wider context.

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er naturbaserede løsninger, og formålet med eventserien er at kaste lys over naturbaserede løsninger, og hvordan de implementeres i de nordiske lande. 

Hovedtalere:

  • Halldóra Hreggviðsdóttir, grundlægger og administrerende direktør, Alta Consulting
  • Hrund Ólöf Andradóttir, professor i miljøteknik

Panel:

  • Björn Hauksson, medlem af Nature Friends Reykjavík
  • Marianne Jensdóttir Fjeld, projektleder for vandrammedirektivet i Islands miljøagentur
  • Þórólfur Jónsson, departementschef for grønne områder i Reykjavik by

 

Moderator: Katrín Oddsdóttir