Ansøg om støtte fra Nordisk ligestillingsfond!

16.02.23 | Støttemulighed
Nordisk ligestillingsfond finansierer samarbejde, som fremmer ligestilling. Via fonden stiller Nordisk Ministerråd hvert år finansiering til rådighed for projekter, hvor mindst tre organisationer fra mindst tre forskellige nordiske lande samarbejder. Ansøgningstiden til Nordisk ligestillingsfond åbner 1. marts og lukker 3. april.

Information

Opportunity category
Tilskud
Financial framework
50.000-500.000 DKK
Countries
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland
Estland
Litauen
Letland

Nordisk ligestillingsfond finansierer samarbejde, som fremmer ligestilling. Via fonden stiller Nordisk Ministerråd hvert år finansiering til rådighed for projekter, hvor mindst tre organisationer fra mindst tre forskellige nordiske lande samarbejder.

 

Via fonden finansieres projekter, hvor mindst tre organisationer fra mindst tre forskellige nordiske lande samarbejder for at fremme ligestilling. Projekter, som har til formål at løse problemer i forhold til ligestilling, bidrager med ny viden og erfaringsudveksling eller manifesterer og udvikler den nordiske samhørighed, kan ansøge om støtte fra fonden.

 

Projekterne kan for eksempel bidrage med ny viden, erfaringsudveksling og nordiske netværk.

NIKK administrerer fonden på Nordisk Ministerråds vegne og håndterer blandt andet indkaldelse af ansøgninger, vurdering af projekter og opfølgning på resultater.

Om fonden

1. Nordisk ligestillingsfond henvender sig til en bred målgruppe og er åben for velgørenhedsorganisationer, netværk, offentlige virksomheder, andre ikke-kommercielle aktører, mindre virksomheder med flere.

 

2. Delt viden gør en forskel. Fonden finansierer samarbejdsprojekter, som inkluderer mindst tre organisationer fra mindst tre nordiske lande, hvor Færøerne, Grønland eller Åland kan være et af dem. Samarbejdet kan også inkludere organisationer fra mindst to nordiske lande og en organisation fra Estland, Letland, Litauen eller Nordvestrusland.

 

3. Fonden finansierer forskellige typer aktiviteter, blandt andet events, undersøgelser, netværksopbygning, metodeudvikling og virksomhedsudvikling.

 

4. I ansøgningen skal det tydeligt fremgå, hvordan projektet skal bidrage til nordisk nytte, for eksempel ved hjælp af ræsonnementer, som gør det tydeligt, hvordan projektet kan generere positive effekter gennem nordisk samarbejde, som man ikke ville have opnået med et projekt på nationalt niveau.

 

5. I ansøgningen skal det fremgå tydeligt, hvordan projektet skal bidrage med ligestillingspolitisk merværdi, fx ved hjælp af ræsonnementer, som gør det tydeligt, hvordan projektet skal bidrage med ny eller anden viden om ligestilling.

 

6. Der bør ansøges om et beløb på mellem 50.000 og 500.000 danske kroner (DKK), og projektet skal opfylde samtlige kriterier for økonomisk rimelighed. Til ansøgningen skal der vedhæftes et budget, hvor samtlige poster inklusive det totale beløb skal angives i DKK. Egen finansiering og samlet finansiering skal synliggøres i budgettet.

Vigtige datoer i 2023

Skal din organisation ansøge om midler til nordisk samarbejde på ligestillingsområdet? Her er de datoer, du skal være opmærksom på.

 

1. marts: Ansøgningen åbner på nikk.no

3. april: Ansøgningsfristen udløber klokken 24.00 (CET)

Maj: Ansøgerne får besked om beslutninger

Juni: Kontrakterne underskrives

Vil du vide mere om fonden?

1. marts afholder NIKK et digitalt informationsmøde. Tilmeld dig, og stil eventuelle spørgsmål på forhånd via linket herunder. Mødet foregår på engelsk. Der kan også stilles spørgsmål på engelsk eller de skandinaviske sprog på mødet. Mødet er åbent for alle interesserede og gratis at deltage i. 

Tidspunkt: 1. marts 2023 kl. 13.30-14.30 (CET)
Sted: Digital samtale. Link sendes til alle tilmeldte.
Tilmeld dig: Senest 28. februar kl. 16.00 (CET) via linket herunder