Ansøgning om midler til projekter om integration

15.05.20 | Støttemulighed
Det er nu muligt at søge om støtte om midler til projekter om integration fra Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
søn, 31/01/2021 - 23:59
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal prioriteres højt. Dette er udmøntet i et samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere.

Der er i den forbindelse afsat en pulje til finansiering af projekter i de nordiske lande Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Formål

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

  • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
  • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
  • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

I samarbejdsprogrammet indgår endvidere etablering af en viden – og informationsenhed ved Nordens Velfærdscenter i samarbejde med Nordregio, som begge er nordiske institutioner i Stockholm. Herudover indgår der i programmet et større forskningsprojekt om integration og en styrkelse af det politiske samarbejde i Nordisk Ministerråd om integrationsspørgsmål.

Midler

  • Der er for 2020 afsat DKK 5.900.000.

Frister

Midlerne for 2020 er nu uddelt. Ny frist for ansøgninger til puljen i 2021 er søndag den 31. januar 2021

Ansøgningen sendes til projektmedarbejder Anna-Maria Mosekilde med kopi til koordinator Irma Munck:

Ansøgningsdokumenter findes ved at følge linket nedenfor.