Ansøgning om midler til projekter om integration

25.07.18 | Støttemulighed
Det er nu muligt at søge om støtte om midler til projekter om integration fra Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
fre, 31/12/2021 - 23:59

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal prioriteres højt. Dette er udmøntet i et samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere.

Der er i den forbindelse afsat en pulje til finansiering af projekter i de nordiske lande Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Formål

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

  • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
  • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
  • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

I samarbejdsprogrammet indgår endvidere etablering af en viden – og informationsenhed ved Nordens Velfærdscenter i samarbejde med Nordregio, som begge er nordiske institutioner i Stockholm. Herudover indgår der i programmet et større forskningsprojekt om integration og en styrkelse af det politiske samarbejde i Nordisk Ministerråd om integrationsspørgsmål.

Midler

  • Der er for 2016 afsat 1.8 mio. DKK.
  • Der er for 2017 afsat 3 mio. DKK.
  • Der er for 2018 afsat 2.8 mio. DKK.
  • Der er for 2019 afsat 4.5 mio DKK.

Frister

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Ansøgningen sendes til seniorrådgiver Catrine Bangum, [catban@norden.org] med kopi til koordinator Kristina Marie Jensen [kmje@norden.org] kontaktes.

Ansøgningsdokumenter findes ved at følge linket nedenfor.