Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning

27.07.18 | Støttemulighed
Det primære formål med programmet er at styrke det nordisk-russiske samarbejde inden for uddannelse og forskning ved at øge fakulteters, personales og studerendes mobilitet og gennem networking, fælles kurser og andre aktiviteter, som har til formål at skabe et bæredygtigt, langsigtet samarbejde.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Rusland

Alle nordiske videregående uddannelsesinstitutioner, der er defineret som sådanne i deres respektive lande, er berettigede til at deltage i uddannelsessamarbejdet inden for det nordisk-russiske samarbejdsprogram. Russiske uddannelsesuddanelsesinstitutioner, der er fuldt akkrediterede som videregående uddannelsesinstitutioner og er underlagt Ruslands uddannelses- og videnskabsministerium, kan deltage som partnerinstitutioner. Andre institutioner og organisationer kan deltage som netværkspartnere.

Kontakt