Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning

01.08.18 | Støttemulighed
Det nordisk-russiske samarbejdsprogram inden for uddannelse og forskning har til formål at fremme en mangesidet kontakt inden for uddannelse og forskning, som kan bidrage til social og økonomisk bæredygtig udvikling i Rusland og de nordiske lande.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Relateret organisation
Lande
Rusland
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Ved at finansiere nordisk-russiske samarbejdsprojekter inden for uddannelse og forskning mellem uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter søger programmet at etablere langsigtede partnerskaber, som vil skabe bedre direkte forbindelser mellem de involverede institutioner og organisationer.

Samarbejdet inden for uddannelse og forskning går målrettet efter at nå ovenstående mål gennem multilateralt samarbejde, hvor man uddanner højt kvalificerede eksperter, udveksler bachelor- og kandidatstuderende og undervisere, samt gennem fælles forskningsprojekter og ved at fremme innovation.

Programmet finansieres af Nordisk Ministerråd og Ruslands uddannelses- og videnskabsministerium.

Norges Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) koordinerer de nordiske aktiviteter i programmet på vegne af Nordisk Ministerråd. SIU administrerer uddannelsesaktiviteter i samarbejde med de øvrige nordiske programkontorer, mens NordForsk administrerer forskningsaktiviteterne.

De russiske aktiviteter i programmet koordineres af Ruslands uddannelses- og videnskabsministerium.

Kontakt