Finansiering af nordiske små og mellemstore virksomheders forstudier med henblik på etablering uden for EU og EFTA

25.07.18 | Støttemulighed
Nordisk projekteksportfond (Nopef) finansierer nordiske små og mellemstore virksomheders forstudier med henblik på etablering i et land uden for EU og EFTA. Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudierne er afsluttet. De ansøgende virksomheder bør have en profil inden for mindst ét af Nopefs fokusområder: grøn vækst, miljøteknik og vedvarende energi, nordisk spidskompetence og innovation, sundhed og velfærd.

Information

Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudiet er afsluttet. Hvis projektet har resulteret i etablering af virksomhed i projektlandet, kan 100 % af lånet eftergives. Hvis forstudiet ikke resulterer i etablering af virksomhed, kan 50 % af lånet konverteres til støtte.

Nopef dækker for eksempel udgifter til løn, rejser, juridisk og økonomisk rådgivning, eksterne konsulenter, oversættelsesarbejde og tolke. Nopef kan deltage med op til 40 % af de godkendte udgifter.

Nopef prioriterer projekter inden for et eller flere af de følgende fokusområder:

  • Grøn vækst, miljøteknik og vedvarende energi
  • Nordisk innovation og fremtidens virksomheder
  • Sundhed og velfærd
Kontakt