Kontrakt om Analyse af barrierer og anbefalinger for et mere integreret marked for byggeri i Norden’

28.09.20 | Støttemulighed
Flere af Nordisk Ministerråds sektorer (fagministerråd), Grænsehindringsrådet og Nordisk Råd arbejder for at fremme et mere integreret marked for byggeri, så byggevirksomheder, rådgivere, arbejdstagere, bygherrer m.fl. nemmere og med lavere omkostninger kan agere i hele den nordiske region.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 02/11/2020 - 11:40
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Norge
Sverige

Analysen skal give ’styregruppen for harmonisering af byggeregler i Norden for et mere integreret marked for byggeri’ og bygge- og boligministrene en god oversigt og et godt beslutningsgrundlag, ift. hvilke initiativer som bør igangsættes på nordisk niveaufor at understøtte et mere integreret marked for byggeri i Norden.

Kontakt