Kontrakt om evaluering af integrationsprogram

07.09.20 | Støttemulighed
De nordiske lande modtog mange flygtninge i 2015. Som følge heraf etableredes der et samarbejdsprogram for integrering af flygtninge og indvandrere i 2016 i regi af Nordisk Ministerråd.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
fre, 16/10/2020 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Det overordnede formål med programmet at er understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande om integration. Samarbejdsprogrammet løber indtil udgangen af 2024, og der ønskes nu en midtvejsevaluering af udkommet af programmet

Kontakt