Kontrakt om kartlegging av tekniske og digitale løsninger til å fremme psykisk helse blant barn og ungdommer i Norden

07.05.19 | Støttemulighed
Nordisk samarbeid om eHelse, velferdsteknologi og digitalisering har pågått lenge, men barn og unge har ikke vært en særskilt målgruppe i dette arbeidet. Samtidig vet man at psykisk uhelse er økende blant barn og unge i Norden, og at det finnes en rekke tekniske og digitale verktøy og behandlingstilbud for å nå frem og hjelpe denne målgruppen.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 03/06/2019 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Det er behov for å kartlegge og samle kunnskap om hvilke tekniske og digitale løsninger som finnes og hvilken erfaring man har med implementering av disse. 

Kontakt