Kontrakt om live-streaming og video fra møder og konferencer

05.08.20 | Støttemulighed
Nordisk Ministerråd indbyder hermed til at afgive tilbud på aftale om live-streaming og video fra møder og konferencer. Formålet er i højere grad at gøre det muligt og attraktivt for Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd (NR/NMR) at anvende digitale mødeformer som alternativ til fysiske arrangementer. Det er hensigtsmæssigt ud fra en klimabevidst tankegang, idet man på den måde begrænser rejseaktivitet til og fra møder, og samtidig har corona-pandemien og de afledte restriktioner for fysiske møder tydeliggjort behovet for at kunne tilbyde digitale alternativer med høj kvalitet.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
fre, 04/09/2020 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige